China

Products

China 10 Yuan 1940 (Q613264B) (lightly circulated) XF+
Product Code: CN-228-XF
$ 12.00 (€ 10.80)
Qty
China 10 Yuan 1941 (C/K 186278X) (circulated) Fine
Product Code: CN-237d
$ 9.00 (€ 8.10)
Qty
China 10 Yuan 1941 (C962915) AU-UNC
Product Code: CN-159a
$ 35.00 (€ 31.50)
Qty
China 10 Yuan 1941 (N259887) UNC-
Product Code: CN-159e
$ 35.00 (€ 31.50)
Qty
China 10 Yuan 1941 AU
Product Code: CN-159f
$ 30.00 (€ 27.00)
Qty
China 10 Yuan 1942 (BE726333) (circulated) Fine
Product Code: CN-247
$ 30.00 (€ 27.00)
Qty
China 10 Yuan 1943 (Block # 11) AU-UNC
Product Code: CN-J20a
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 10 Yuan 1945 (FA271436) (circulated) VF
Product Code: CN-390-1
$ 10.00 (€ 9.00)
Qty
China 10 Yuan 1945 (H277641) (circulated) VF
Product Code: CN-390-2
$ 12.50 (€ 11.25)
Qty
China 10 Yuan 1945 (ZC040862) (circulated) VF
Product Code: CN-390-3
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 10 Yuan 1949 Kwangtung Prov. Bank (AN 8987xx) AU+
Product Code: CN-S2458
$ 10.00 (€ 9.00)
Qty
China 10 Yuan 1980 (NR905065xx) UNC
Product Code: CN-887
$ 8.00 (€ 7.20)
Qty
China 10 Yuan 2005 (BL456984xx) UNC
Product Code: CN-904
$ 4.00 (€ 3.60)
Qty
China 100 Yuan (1945) (block#41) (circulated) F
Product Code: CN-J88
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 100 Yuan 1936 (B/K 491336C) AU-UNC
Product Code: CN-220a
$ 90.00 (€ 81.00)
Qty
China 100 Yuan 1940 (B387397A) (circulated) VF
Product Code: CN-88B-1
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 100 Yuan 1940 (B912365A) (circulated) VF
Product Code: CN-88B-2
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 100 Yuan 1940 (Q717612) (circulated) VF
Product Code: CN-88B-3
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 100 Yuan 1940 (Z383547) XF-AU
Product Code: CN-88B-4
$ 40.00 (€ 36.00)
Qty
China 100 Yuan 1941 (D/D 433120) (circulated) VF-XF
Product Code: CN-243a
$ 10.00 (€ 9.00)
Qty
China 100 Yuan 1941 (L035032) (circulated) F
Product Code: CN-477b
$ 25.00 (€ 22.50)
Qty
China 100 Yuan 1941 (TA549283) (circulated) VF
Product Code: CN-477a
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 100 Yuan 1942 (EX436351) (circulated) VG-F
Product Code: CN-249a
$ 25.00 (€ 22.50)
Qty
China 100 Yuan 1944 (CW623448) (circulated) (tape residue on edges) aXF
Product Code: CN-260A
$ 25.00 (€ 22.50)
Qty
China 100 Yuan 2005 (N7L26356xx) UNC
Product Code: CN-907
$ 29.00 (€ 26.10)
Qty
China 100 Yuan 2016 (400th Anniv. of death of Tang Xianzu) (TXZ888800xx) UNC
Product Code: CN-TXZ100
$ 10.00 (€ 9.00)
Qty
China 100 Yuan 2018 (FIFA World Cup - Russia 2018) UNC
Product Code: CN-RUWC
$ 5.00 (€ 4.50)
Qty
China 1000 Gold Yuan 1949 (064052/2-B) (circulated) VF-XF
Product Code: CN-411
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 1000 Gold Yuan 1949 (CP233462) AU
Product Code: CN-413
$ 20.00 (€ 18.00)
Qty
China 1000 Yuan (1945) (BB171389) (circulated) F-VF
Product Code: CN-293
$ 25.00 (€ 22.50)
Qty
China 1000 Yuan 1944 (T720843) RARE (circulated) VF-XF
Product Code: CN-269
$ 100.00 (€ 90.00)
Qty
China 1000 Yuan 1945 (AA608406) (circulated) XF-AU
Product Code: CN-287
$ 50.00 (€ 45.00)
Qty
China 10000 C.G.U. 1947 (10D899871) UNC
Product Code: CN-354
$ 35.00 (€ 31.50)
Qty
China 10000 Gold Yuan 1949 (592063/1-C) (lt. circulated) XF
Product Code: CN-416
$ 27.50 (€ 24.75)
Qty
China 10000 Yuan 1947 (73-A/480975) AU-UNC
Product Code: CN-319
$ 40.00 (€ 36.00)
Qty
China 100000 Gold Yuan 1949 (BD871669) (lt. circulated) XF-AU
Product Code: CN-422a
$ 40.00 (€ 36.00)
Qty
China 2 Fen 1953 (VVX) UNC
Product Code: CN-861b
$ 0.75 (€ 0.68)
Qty
China 2 Jiao 1980 (RB299755xx) UNC
Product Code: CN-882
$ 0.80 (€ 0.72)
Qty
China 2 Yuan 1953 (II IX IV 6477471) (circulated) XF
Product Code: CN-867
$ 300.00 (€ 270.00)
Qty
China 2 Yuan 1990 (SH475387xx) UNC
Product Code: CN-885b
$ 5.00 (€ 4.50)
Qty
China 20 C.G.U. 1930 (UD220143) (lt. circulated) XF
Product Code: CN-328
$ 8.00 (€ 7.20)
Qty
China 20 Cents (1924) (B614673K) XF
Product Code: CN-194B
$ 40.00 (€ 36.00)
Qty
China 20 Copper Coins 1922 (1431793) (lt. circulated) XF
Product Code: CN-610a
$ 75.00 (€ 67.50)
Qty
China 20 Yuan 1942 (AG929526) RARE UNC-
Product Code: CN-248
$ 350.00 (€ 315.00)
Qty
China 20 Yuan 1942 (P149249) (circulated) (tape residue on back) VG-F
Product Code: CN-248-VGF
$ 25.00 (€ 22.50)
Qty
China 20 Yuan 2005 (UB200934xx) UNC
Product Code: CN-905
$ 6.50 (€ 5.85)
Qty
China 2000 C.G.U. 1947 (640737) (lt. circulated) XF
Product Code: CN-343
$ 17.50 (€ 15.75)
Qty
China 25 Yuan 1940 (D637332) (circulated) VG
Product Code: CN-86-VG
$ 25.00 (€ 22.50)
Qty
China 25 Yuan 1940 (J676765) AU
Product Code: CN-86-AU
$ 300.00 (€ 270.00)
Qty
China 25 Yuan 1941 (N418840) RARE AU
Product Code: CN-160-1
$ 500.00 (€ 450.00)
Qty