Home :: World Banknotes - H :: Hungary

Hungary

Products

Hungary 1 Billion Pengö 18.3.1946 (R Series) (lt. circulated) XF
Product Code: HU-125
$ 6.00 (€ 5.40)
Qty
Hungary 10 Forint 1975 (A110/1202xx) UNC
Product Code: HU-168e
$ 6.00 (€ 5.40)
Qty
Hungary 10 Pengö 1.7.1930 (E182/080657) (circulated) VF+
Product Code: HU-98
$ 5.00 (€ 4.50)
Qty
Hungary 10 Pengö 22.12.1936 (B Series) (circulated) F
Product Code: HU-100-F
$ 3.00 (€ 2.70)
Qty
Hungary 10 Pengö 22.12.1936 (B Series) (circulated) VF
Product Code: HU-100-VF
$ 4.00 (€ 3.60)
Qty
Hungary 100 Forint 1995 (B051/0269xx) UNC
Product Code: HU-174c
$ 7.50 (€ 6.75)
Qty
Hungary 100 Million Pengö 18.3.1946 (P130/005150) (lt. circulated) XF
Product Code: HU-124
$ 5.00 (€ 4.50)
Qty
Hungary 2 Pengö 1944 AU
Product Code: HU-M3
$ 7.50 (€ 6.75)
Qty
Hungary 20 Pengö 1941 (C Series) (circulated) VF
Product Code: HU-109
$ 4.00 (€ 3.60)
Qty
Hungary 200 Forint 2004 (FB25081xx) UNC
Product Code: HU-187d
$ 7.50 (€ 6.75)
Qty
Hungary 50 Pengö 1.10.1932 (D054/05777x) UNC
Product Code: HU-99
$ 12.00 (€ 10.80)
Qty
Hungary, City of Hajdúnánás 500 Bocskai Korona 1.6.2012 (0015xx) UNC
Product Code: HU-BK1
$ 7.50 (€ 6.75)
Qty