Home Page

Netherlands Banknote Gallery | Dutch Banknotes For Sale

 
Netherlands 1 Gulden 1938
Zilverbon — Silver Voucher

Item Code: NL-61

Front: Portrait of Queen Wilhelmina. Back: Coat of arms (Official Seal) of the Netherlands. Watermark: N/a. Main colour: Brown. Artist: Drukkerij J.H. de Bussy. Signatures: J.A. Luijsterburg (De agent van het Ministerie van FinanciŽn); J.A. de Wilde (De Minister van FinanciŽn). Issuer: Kingdom of the Netherlands, Finance Ministry. Date of Issue: 1 October 1938. Withdrawn from circulation: No info. Legal tender: N/a. Total issue: Unknown. Material: Cotton paper. Printing method: Offset. Printer: J.H. de Bussy, Amsterdam.
 

 
Dutch Banknote Museum
 

This picture is for reference only. It may not be exactly the same image as the one for sale in the Price List or in our Store, and its serial
numbers, signatures, dates etc. may vary, or this may be our
Museum's Gallery item (some gallery items may not be available for sale).

 
Dimensions: 129 x 73 mm
 

Texts: Koninkrijk der Nederlanden. Wettig Betaalmiddel. Zilverbon Groot Een Gulden. One Gulden. Wordt ter betaling aangenomen door De Nederlandsche Bank en aan alle Rijkskantoren. Inwisselbaar in zilver na aankondiging. Het namaken of vervalschen van zilverbons met het oogmerk om die als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.

 
Holland Banknote Gallery | Nederland Banknotes For Sale
 

All texts, images, other materials and content on this entire website are the property of Banknotes.com and its owners.

Copyright © bank note Banknotes.com bank note All rights reserved.