Home Page

Suriname Banknote Gallery | Surinamese Banknotes For Sale

 
Suriname 2 1/2 Dollars 2004

Item Code: SR-156

Obverse: High Court (historical Ministry of Finance) with white clock tower on Independence Square
in Paramaribo. Printer: Joh Enschede En Zonen Banknotes. Signature: Humphrey Hildenberg (Minister
of Finance). Date of Issue: 1 January 2004.
 

 
Surinamese Currency Gallery
 

This picture is for reference only. It may not be exactly the same image as the one
for sale in the
pricelist or this may be a gallery item (not for sale).

 
Dimensions: 128 x 73 mm
 

Texts: Suriname Wettig Betaalmiddel. Muntbiljet Twee en Een Halve Dollar. Two and a Half Dollars. Surinaams
wetboek van Strafrecht. Artikel 260. Hij die muntspeciŽn of munt- of bankbiljetten namaakt of vervalst, met het
oogmerk om die muntspeciŽn of munt- of bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of de doen uitgeven,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. Artikel 519. Hij die drukwerken of stukken metaal
in een vorm die ze op munt, of bankbiljetten, op muntspeciŽn, op van rijksmerken voorziene gouden of zilveren
werken of op postzegels doet geluken, vervaardigt, verspreidt, of ter verspreiding in voorraad heeft, woordt gestraft
met een geldboete overeenkomstig categorie i van de algemene geldboetewet (S.B. 2002 No. 73) de voorwerpen
waarmede de overtreding plaats heeft, kunnen worden verbeurd verklaard.

 
Surinam Banknote Gallery | Surinamian Banknotes For Sale
 

All photos, images, pictures, scans, designs, texts and other content of
Banknotes.com are the property of Audrius Tomonis &
Banknotes.com.

Copyright © Banknotes.com bank note All rights reserved.