Home :: World Banknotes - H :: Hungary

Hungary

Products & Exhibits

Hungary 10 Pengö 1.7.1930 (E series) (circulated) VF+
Product Code:: HU-98
€5.00 ($ 5.45)
Qty
Hungary 50 Pengö 1.10.1932 (D054/05777x) UNC
Product Code:: HU-99
€12.00 ($ 13.08)
Qty
Hungary 10 Pengö 22.12.1936 (B Series) (circulated) VF
Product Code:: HU-100-VF
€4.00 ($ 4.36)
Qty
Hungary 20 Pengö 1941 (C Series) (circulated) VF
Product Code:: HU-109
€4.00 ($ 4.36)
Qty
Hungary 2 Pengö 1944 AU
Product Code:: HU-M3
€7.50 ($ 8.18)
Qty
Hungary 1 Billion Pengö 18.3.1946 (R Series) (lt. circulated) XF
Product Code:: HU-125
€6.00 ($ 6.54)
Qty
Hungary 10 Forint 1975 (A110/1202xx) UNC
Product Code:: HU-168e
€6.00 ($ 6.54)
Qty
Hungary 100 Forint 1995 (B051/0269xx) UNC
Product Code:: HU-174c
€7.50 ($ 8.18)
Qty
Hungary 200 Forint 2004 (FB25081xx) UNC
Product Code:: HU-187d
€7.50 ($ 8.18)
Qty
Hungary, City of Hajdúnánás 500 Bocskai Korona 1.6.2012 (0015xx) UNC
Product Code:: HU-BK1
€7.50 ($ 8.18)
Qty
Hungary 500 Forint 2018 (EG 54557xx) UNC
Product Code:: HU-202
€6.50 ($ 7.09)
Qty
Hungary 1000 Forint 2017 (DB 19205xx) UNC
Product Code:: HU-203a
€10.00 ($ 10.90)
Qty
Hungary 2000 Forint 2020 (CH 8729265) UNC
Product Code:: HU-204c
€20.00 ($ 21.80)
Qty
Hungary 100 Forint 20.12.1995 (B Series) (circulated) VF
Product Code:: HU-174c(VF)
€5.00 ($ 5.45)
Qty