Home :: World Banknotes - P :: Poland :: Poland 20 Zlotych 2023 (in a folder) (MK0095445) UNC

Poland 20 Zlotych 2023 (in a folder) (MK0095445) UNC

Poland 20 Zlotych 2023 (in a folder) (MK0095445) UNC
Product Code:
PL-197
Price:
85.00 ($ 92.65)
Qty
20 Zlotych 2023 (Front: Portrait of Nicolaus Copernicus (Mikołaj Kopernik) (1473 – 1543). Quadrant. Fragment of a heliocentric system. Back: Historic coins: Gdańsk szóstak (six groszy coin); Elbląg szóstak; Prussian szeląg (schilling) from Toruń. Fragment of a heliocentric system. Castle of the Warmian Chapter in Olsztyn. Watermark: Foliage. Predominant colours: Blue and brown. Signatures: Adam Glapiński (Governor – Prezes Narodowego Banku Polskiego, 2016–); Barbara Jaroszek (Chief Cashier – Główny Skarbnik Narodowego Banku Polskiego). Designer: Krystian Michalczuk. Issuer: Republic of Poland, National Bank of Poland. Date of print: 7 April 2022. Date of Issue: 9 February 2023. Material: Polymer plastic. Mintage: 100,000 banknotes. Printer: Polish Security Printing Works (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.) (PWPW)) (Serial # MK0095445) – In a folder – UNC

Commemorative issue: 550th Anniversary of birth of Nicolaus Copernicus (1473–2023)

Dimensions: 150 x 77 mm

Catalogue Number: P-W197 (Banknote.ws)

Grade/condition: Uncirculated (UNC) (new, unused, mint)

Texts: Narodowy Bank Polski. Dwadzieścia Złotych. Twenty Zlotych. Warszawa, 7 kwietnia 2022 roku. Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Quote from Nicolaus Copernicus's work "On the Revolutions of the Heavenly Spheres" – „O obrotach sfer niebieskich”: „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości”.