China

Products & Exhibits

China 5 Yuan 1937 (BH341317) (2 pch, edge cnks) AU
Product Code:: CN-80-AU
€ 8.00 ($ 8.72)
Qty
China 10 Yuan 1937 (BG314459) (circulated) XF
Product Code:: CN-81
€ 10.00 ($ 10.90)
Qty
China 5 Yuan 1940 (B686443) UNC
Product Code:: CN-84
€ 15.00 ($ 16.35)
Qty
China 10 Yuan 1940 (D034796H) XF
Product Code:: CN-85b
€ 10.00 ($ 10.90)
Qty
China 50 Yuan 1940 (L239710A) (circulated) aXF
Product Code:: CN-87C-AXF
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 100 Yuan 1940 (B387397A) (circulated) VF
Product Code:: CN-88B-1
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 100 Yuan 1940 (B912365A) (circulated) VF
Product Code:: CN-88B-2
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 100 Yuan 1940 (Q717612) (circulated) VF
Product Code:: CN-88B-3
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 100 Yuan 1940 (Z383547) XF-AU
Product Code:: CN-88B-4
€ 40.00 ($ 43.60)
Qty
China 10 Yuan 1941 (C962935) AU-UNC
Product Code:: CN-159a
€ 35.00 ($ 38.15)
Qty
China 10 Yuan 1941 AU
Product Code:: CN-159f
€ 30.00 ($ 32.70)
Qty
China 25 Yuan 1941 (N418841) RARE AU–
Product Code:: CN-160
€ 750.00 ($ 817.50)
Qty
China 50 Yuan 1941 (G182498) (circulated) VF
Product Code:: CN-161a
€ 50.00 ($ 54.50)
Qty
China 10 Dollars 1923 (253409) (circulated) F-VF
Product Code:: CN-176b
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 10 Dollars 1928 (SX006872MW) AU-UNC
Product Code:: CN-197h-1
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 10 Dollars 1928 (SX431550QF) UNC-
Product Code:: CN-197h-2
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 50 Dollars 1928 (SL778368N) XF+
Product Code:: CN-198c-XF
€ 45.00 ($ 49.05)
Qty
China 50 Dollars 1928 (SL415203AZ) XF
Product Code:: CN-198f
€ 35.00 ($ 38.15)
Qty
China 50 Dollars 1928 (SL156275T) (heavily circulated) VG
Product Code:: CN-198unlisted
€ 50.00 ($ 54.50)
Qty
China 5 Dollars 1930 (P089360A) (bld st) AU
Product Code:: CN-200d
€ 35.00 ($ 38.15)
Qty
China 5 Dollars 1930 (G900030F) (lightly circulated) XF+
Product Code:: CN-200f-XF
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 10 Cents = 1 Chiao (1931) (ser#varies) AU-UNC
Product Code:: CN-202
€ 8.00 ($ 8.72)
Qty
China 1 Yuan 1936 (621823 K/G) AU-UNC
Product Code:: CN-212c
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 5 Yuan 1936 (V740743 Z/M) (minor edge fx) (circulated) XF
Product Code:: CN-213a
€ 8.00 ($ 8.72)
Qty
China 10 Yuan 1936 (X186465 Y/B) (circulated) (ch) F
Product Code:: CN-214a-F
€ 5.00 ($ 5.45)
Qty
China 5 Yuan 1936 (D/X 122820V) AU
Product Code:: CN-217a-AU
€ 15.00 ($ 16.35)
Qty
China 10 Yuan 1936 (E/T 670298X) (lightly circulated) XF-AU
Product Code:: CN-218a
€ 15.00 ($ 16.35)
Qty
China 100 Yuan 1936 (B/K 491336C) AU-UNC
Product Code:: CN-220a
€ 90.00 ($ 98.10)
Qty
China 5 Cents (1939) (#varies) AU-UNC
Product Code:: CN-225a
€ 12.00 ($ 13.08)
Qty
China 10 Cents 1940 (C878618V) AU
Product Code:: CN-226
€ 10.00 ($ 10.90)
Qty
China 10 Yuan 1940 (A251212Y) (circulated) VG-F
Product Code:: CN-228-VGF
€ 5.00 ($ 5.45)
Qty
China 10 Yuan 1940 (Q613264B) (lightly circulated) XF+
Product Code:: CN-228-XF
€ 12.00 ($ 13.08)
Qty
China 5 Yuan 1941 (BV410186) (circulated) VF
Product Code:: CN-235
€ 8.00 ($ 8.72)
Qty
China 100 Yuan 1941 (D/D 433120) (circulated) VF-XF
Product Code:: CN-243a
€ 10.00 ($ 10.90)
Qty
China 10 Yuan 1942 (BE726333) (circulated) Fine
Product Code:: CN-247
€ 30.00 ($ 32.70)
Qty
China 20 Yuan 1942 (P149249) (circulated) (tape residue on back) VG-F
Product Code:: CN-248-VGF
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 100 Yuan 1942 (EX436351) (circulated) VG-F
Product Code:: CN-249a
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 100 Yuan 1944 (CW623448) (circulated) (tape residue on edges) aXF
Product Code:: CN-260A
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 400 Yuan 1944 (D117908) RARE (circulated) VF-XF
Product Code:: CN-263
€ 150.00 ($ 163.50)
Qty
China 1000 Yuan (1945) (BB171389) (circulated) F-VF
Product Code:: CN-293
€ 25.00 ($ 27.25)
Qty
China 10000 Yuan 1947 (73-A/480975) AU-UNC
Product Code:: CN-319
€ 40.00 ($ 43.60)
Qty
China 10 Cents 1930 (R587653) (circulated) Fine
Product Code:: CN-323b
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 1 Customs Gold Unit 1930 (MA334543) (circulated) Fine
Product Code:: CN-325d-F
€ 10.00 ($ 10.90)
Qty
China 5 C.G.U. 1930 (XF685798) (circulated) VF
Product Code:: CN-326d-VF
€ 6.00 ($ 6.54)
Qty
China 20 C.G.U. 1930 (UD220143) (lt. circulated) XF
Product Code:: CN-328
€ 8.00 ($ 8.72)
Qty
China 2000 C.G.U. 1947 (640737) (lt. circulated) XF
Product Code:: CN-343
€ 17.50 ($ 19.08)
Qty
China 5000 C.G.U. 1947 (520580) (sts) (lt. circulated) XF
Product Code:: CN-353
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 5000 C.G.U. 1948 (YL857103A) (lt. circulated) XF
Product Code:: CN-361
€ 20.00 ($ 21.80)
Qty
China 500 Yuan 1946 (#vary) (circulated) VF-XF
Product Code:: CN-380a
€ 10.00 ($ 10.90)
Qty
China 500 Yuan 1947 (PF731797) (circulated) XF
Product Code:: CN-380b
€ 17.50 ($ 19.08)
Qty