Home :: World Banknotes - Z :: Zimbabwe

Zimbabwe

Products & Exhibits

Zimbabwe 50 Cents 1.8.2006 (Exp. 31.7.2007) (AA05787xx) UNC
Product Code: ZW-36
€ 2.50 ($ 2.70)
Qty
Zimbabwe 200000 Dollars 1.7.2007 (Exp. 30.6.2008) (AP49142xx) UNC
Product Code: ZW-49
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 100 Dollars 2009 (AA0457xxx) UNC
Product Code: ZW-97
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 2 Dollars 2016 (BE80280xx) UNC
Product Code: ZW-99
€ 9.00 ($ 9.72)
Qty
Zimbabwe 2 Dollars 2019 (AC55585xx) UNC
Product Code: ZW-101
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 5 Dollars 1994 (BA47864xxU) UNC
Product Code: ZW-2d
€ 12.50 ($ 13.50)
Qty
Zimbabwe 5 Dollars 1997 (BV30115xx) UNC
Product Code: ZW-5b
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 10 Dollars 1997 (DA16461xx) UNC
Product Code: ZW-6
€ 4.00 ($ 4.32)
Qty
Zimbabwe 20 Dollars 1997 (DJ22495xx) UNC
Product Code: ZW-7
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 50 Dollars 1994 (EY62459xx) UNC
Product Code: ZW-8
€ 6.50 ($ 7.02)
Qty
Zimbabwe 100 Dollars 1995 (JK49862xx) UNC
Product Code: ZW-9
€ 7.50 ($ 8.10)
Qty
Zimbabwe 500 Dollars 2001 (PY83271xx) UNC
Product Code: ZW-10
€ 10.00 ($ 10.80)
Qty
Zimbabwe 1000 Dollars 2003 (WH4266xxx) UNC
Product Code: ZW-12
€ 8.00 ($ 8.64)
Qty
Zimbabwe 20000 Dollars 1.12.2003 (FH6154698) UNC
Product Code: ZW-23f
€ 12.00 ($ 12.96)
Qty
Zimbabwe 50000 Dollars 2006 (AE4581098) UNC
Product Code: ZW-30
€ 15.00 ($ 16.20)
Qty
Zimbabwe 1 Cent 2006 (AA08046xx) UNC
Product Code: ZW-33
€ 2.50 ($ 2.70)
Qty
Zimbabwe 5 Cents 2006 (AA09953xx) UNC
Product Code: ZW-34
€ 1.50 ($ 1.62)
Qty
Zimbabwe 1 Dollar 2006 (AA03802xx) UNC
Product Code: ZW-37
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 5 Dollars 2006 (AA52204xx) UNC
Product Code: ZW-38
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 10 Dollars 2006 (AB20115xx) UNC
Product Code: ZW-39
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 20 Dollars 2006 (AB43491xx) UNC
Product Code: ZW-40
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 50 Dollars 2006 (AA59581xx) UNC
Product Code: ZW-41
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 100 Dollars 2006 (AA59096xx) UNC
Product Code: ZW-42
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 500 Dollars 2006 (AF96767xx) UNC
Product Code: ZW-43
€ 3.50 ($ 3.78)
Qty
Zimbabwe 1000 Dollars 2006 (AN53982xx) UNC
Product Code: ZW-44
€ 3.50 ($ 3.78)
Qty
Zimbabwe 5000 Dollars 2007 (AA06246xx) UNC
Product Code: ZW-45
€ 4.00 ($ 4.32)
Qty
Zimbabwe 500000 Dollars 2007 (AF67721xx) UNC
Product Code: ZW-51
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 750000 Dollars 2007 (AC73915xx) UNC
Product Code: ZW-52
€ 6.50 ($ 7.02)
Qty
Zimbabwe 1 Million Dollars 2008 (AA15834xx) UNC
Product Code: ZW-53
€ 7.50 ($ 8.10)
Qty
Zimbabwe 25 Million Dollars 2008 (AA65719xx) UNC
Product Code: ZW-56
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 50 Million Dollars 2008 (AL71583xx) UNC
Product Code: ZW-57
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 100 Million Dollars 2008 (AA66435xx) UNC
Product Code: ZW-58
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 250 Million Dollars 2008 (AA93176xx) UNC
Product Code: ZW-59
€ 6.00 ($ 6.48)
Qty
Zimbabwe 500 Million Dollars 2008 (AC90790xx) UNC
Product Code: ZW-60
€ 7.00 ($ 7.56)
Qty
Zimbabwe 1 Dollar 2007 (AA35688xx) UNC
Product Code: ZW-65
€ 2.50 ($ 2.70)
Qty
Zimbabwe 5 Dollars 2007 (AB37231xx) UNC
Product Code: ZW-66
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 500000 Dollars 2008 (AC26170xx) UNC
Product Code: ZW-76
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 1 Million Dollars 2008 (AA42540xx) UNC
Product Code: ZW-77
€ 8.00 ($ 8.64)
Qty
Zimbabwe 1 Billion Dollars 2008 (AA Prefix) UNC
Product Code: ZW-83
€ 10.00 ($ 10.80)
Qty
Zimbabwe 1 Dollar 2009 (AA03819xx) UNC
Product Code: ZW-92
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 5 Dollars 2009 (AA11592xx) UNC
Product Code: ZW-93
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 10 Dollars 2009 (AA01962xx) UNC
Product Code: ZW-94
€ 4.00 ($ 4.32)
Qty
Zimbabwe 20 Dollars 2009 (AA03592xx) UNC
Product Code: ZW-95
€ 4.00 ($ 4.32)
Qty
Zimbabwe 50 Dollars 2009 (AA0051xxx) UNC
Product Code: ZW-96
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 500 Dollars 2009 (AA0016848) UNC
Product Code: ZW-98
€ 12.00 ($ 12.96)
Qty
Zimbabwe 5 Dollars 2019 (AH5757436) UNC
Product Code: ZW-102
€ 6.00 ($ 6.48)
Qty
Zimbabwe 50 Dollars 2020 (AC44367xx) UNC
Product Code: ZW-105
€ 5.00 ($ 5.40)
Qty
Zimbabwe 100 Dollars 2020 (AA21528xx) UNC
Product Code: ZW-106
€ 6.00 ($ 6.48)
Qty
Zimbabwe 10 Dollars 2020 (AS75523xx) UNC
Product Code: ZW-103
€ 3.00 ($ 3.24)
Qty
Zimbabwe 20 Dollars 2020 (AU31045xx) UNC
Product Code: ZW-104
€ 4.00 ($ 4.32)
Qty